معلومات عمومی


سیستم - حساب خود را ایجاد کنید

ایجاد حساب کاربری در مدخل استخدام الکترونیکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ساده است و فقط چند دقیقه زمان خواهد برد. شما می‌توانید که مدارک لازم* را برای درخواست کار آماده نموده، سپس شروع به ثبت نام کنید و یا هم می‌توانید بلافاصله حساب‌تان را راه‌اندازی کنید و در زمان معین آن را تکمیل کنید، اما لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است درخواست‌های شما تا زمانی که حساب کاربری‌تان تکمیل نشده ، اجراء نشود. 

از کجا شروع و چه کاری باید انجام دهید:

  1. مدخل استخدام الکترونیک کمیسیون را باز کنید

  2. بالای «ثبت نام برای حساب کاربری» دکمۀ سبزی که در وسط صفحه است، کلیک کنید. 

  3. نام و تخلص خود را درج کنید

  4. ایمیل آدرس فعال خود را درج کنید

  5. دوبار رمز عبور اختیاری خود را درج کنید

  6. بر روی «ثبت نام» کلیک کنید

  7. به صندوق ورودی ایمیل خود بروید و ایمیل‌تان را تأیید کنید

  8. با ایمیل تاییدشده و رمز عبور وارد شوید و فورم الکترونیک را تکمیل کنید.

حساب کاربری شما آماده است (نام کاربری و رمزعبور خود را در یک مکان امن نگه دارید و هر باری که برای بست‌های جدید درخواست می‌دهید، از آن  استفاده کنید). موفق باشید و از جستجوی شغل مورد نظرتان لذت ببرید!

*یک قطعه عکس، کاپی تذکره، کاپی اسناد تحصیلی، بیوگرافی رسمی و کاپی قراردادهای کار که در بخش تجربه ذکر شده اند

بورد تعینات خدمات ملکی

دیدگاه بورد تعینات خدمات ملکی این است: استخدام کارمندان واجد شرایط و متعهد از طریق یک پروسۀ عادلانه و پاسخگو، به دور از دخالت بیرونی و واسطه. این بورد مسؤولیت استخدام کارمندان عالی‌رتبه (بست‌های اول و دوم)، کارمندان خدماتی (بست‌های پنجم و ششم) و نظارت بر استخدام کارمندان غیر خدماتی(‌بست‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم). علاوه بر این، تطبیق و پشتیبانی برنامه‌های اصلاحات استخدام در ادارات خدمات ملکی و هم‌چنان کمک به ادارات برای ایجاد ظرفیت استخدام توان‌مند و مؤثر. مسؤولیت‌های آن شامل موارد زیر است:
تشخیص و پیشنهاد استخدام، ترفیع، تبدیل، تقاعد، رفع تقاعد، حقوق تقاعد و سایر موارد امور ذاتی مأمورین عالی‌رتبۀ خدمات ملکی برای منظوری رییس جمهور
درخواست اطلاعات در مورد بست‌های خالی از ادارات
نظارت از تعیینات در ادارات بر مبنای اسناد حقوقی و قانونی
گزارش نمودن تخلفات به اساس اسناد حقوقی و قانونی مربوطه
 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بر اساس مادۀ 50 قانون اساسی افغانستان تأسیس شده است. فرمان شماره 257، سال 1381 ریاست جمهوری و بعدتر در سال 1384، قانون خدمات ملکی مبنای حقوقی برای تأسیس کمیسیون را تشکیل می‌دهد. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی توسط 9 کمیشنر رهبری می‌شود که از آن جمع، پنج تن آنان در بورد تعیینات خدمات ملکی کار می‌کنند، سه تن در بورد شکایات خدمات ملکی می‌کنند، و رئیس عمومی که معمولاً توسط رئیس جمهور تعیین می‌شود. به اضافۀ دو بورد، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دارای سه ریاست عمومی شامل ریاست عمومی ادارۀ خدمات ملکی، ریاست عمومی انستیتوت خدمات ملکی و ریاست عمومی دارالانشاء است. کمیسیون 34 دفتر ولایتی دارد که امورشان در هم‌آهنگی با ریاست عمومی دارالانشاء به پیش می‌رود.
وظیفه کلی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی رهبری و ادارۀ اصلاحات در خدمات ملکی و استخدام کارمندان دولت است. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی معتقد است که ارزش‌های زیر راهنمایی اساسی برای اهداف استراتژیک، روابط با شهروندان و ذینفعان را در اختیار ما قرار می‌دهند و مبنای اصلی برای اجرای تعهدات ما می‌باشند. ارزش‌های اصلی عبارت‌اند از: راستی، مسؤولیت‌پذیری، احترام، همه‌شمولیت و عدالت، شایستگی و حاکمیت قانون.
دیدگاه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
داشتن یک ادارۀ خدمات ملکی مؤثر و بی‌طرف که بتواند اهداف توسعۀ اقتصادی کشور را به پیش ببرد و به منافع همه شهروندان افغانستان خدمت کند.
مأموریت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
رهبری روند اصلاحات و مسلکی‌سازی در اداره خدمات ملکی و استخدام کارکنان خدمات ملکی از طریق یک پروسۀ بی طرف، شفاف و پاسخگو، بر اساس اهلیت، لیاقت و تخصص.
 

بخش بست


any

ریاست توانبخشی معلولین

0798 | وزارت دولت در امور شهداء و معلولین | 2021-08-09

any

ریاست حفاظت محیط زیست ولایت بادغیس

0774-1 | اداره ملی حفاظت محیط زیست | 2021-08-05

any

ریاست حفاظت محیط زیست ولایت کندهار

0753-2 | اداره ملی حفاظت محیط زیست | 2021-08-05

any

ریاست شبکه محافظت اطفال

0178-1 | وزارت کار و امور اجتماعی | 2021-08-05

any

ریاست زیربنای فزیکی و بهبود اقتصادی بودجه ملی

0797 | وزارت مالیه | 2021-08-08

any

ریاست سکتور امنیتی، نظم عامه، و حکومتداری بودجه ملی

0796 | وزارت مالیه | 2021-08-08

any

ریاست عرضه خدمات عامه بودجه ملی

0795 | وزارت مالیه | 2021-08-08

any

ریاست اطلاعات وارتباط عامه

0794 | ریاست عمومی اکادمی علوم | 2021-08-01

any

مشاور حقوقی

0793 | ریاست عمومی اکادمی علوم | 2021-08-01

امروز کدام بست منقضی نه میشود!

31492

تمام درخواست کننده گان

29433

مرد

2059

زن

1286

بست ها

در خبرنامه ما عضو شوید:

آدرس:

سرک دارالامان, کوچه سناتوریم
وبسایت: www.iarcsc.gov.af

تماس با ما:

شماره تماس: 0795414287
ایمیل آدرس: info@iarcsc.com


ما را دنبال کنید

© استخدام الکترونیک. تمام حقوق محفوظ است